Amiralitetskyrkan (in)

Kyrkan heter Ulrica Pia efter drottning Ulrika Eleonora. Karlskrona stad och örlogsvarv grundades 1679, och 1681 bildades Karlskrona Amiralitetsförsamling. Placeringen av församlingskyrkan, på Trossös sydöstra udde, var fastställd i den första stads- och befästningsplanen från år 1683.

N 56º 15' 76.2''
E 15º 59' 14.1''

Panoramabilder



Tillbaka till hemsidan

Fullskärm