Mjällby kyrka (ut)

Kyrkan är byggd ca 1788-1791 i gustaviansk stil. Den nuvarande kyrkan ersatte då en romansk 1100-talskyrka av sten och tegel (med två torn), vilken i sin tur lär ha ersatt en träkyrka ifrån missionstiden, vilken i sin tur lär ha rests på en hednisk offerplats.

N 56º 04' 95.8''
E 14º 67' 92.9''

PanoramabilderTillbaka till hemsidan

Fullskärm