Cellkorridor

Korridoren på en av tre bostadsavdelningar. Cellerna är till antalet 21 på avdelningen, totalt 55 för hela anstalten.

Panoramabilder



Tillbaka till hemsidan

Fullskärm