Klicka (håll nere musknappen) och dra åt det håll du vill se. Zooma med Ctr respektive Skift.
Stäng
Entréhallen från andra våningen.