Klicka (håll nere musknappen) och dra åt det håll du vill se. Zooma med Ctr respektive Skift.
Stäng
af Chapmangymnasiet, skolan har fått sitt namn efter Fredrik Henric af Chapman (1721-1808). Han var varvschef på örlogsvarvet i Karlskrona. Sin tids störste representant för skeppsbyggarkonsten.